Så ventet og forutsigbart, så fryktet og så trist. Russlands massive angrep på Ukraina møtes med fordømmelse. Fra flere fronter har president Vladimir Putin satt inn en militærmakt Ukraina i realiteten ikke er i nærheten av å kunne stoppe. Presidentens forsikringer om at Russland ikke har til hensikt å okkupere nabolandet, er like lite troverdig som de siste ukers forsikringer om at det Russland har drevet med bare har vært øvelser.

– Vi står sammen med folket i Ukraina i denne forferdelige tiden, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Akkurat nå er vi paralyserte vitner til en konflikt vi ikke riktig vet hvordan vi kan bidra til å løse. Vi er vitne til at vår nabo i øst begår et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige liv i fare, men vi kan ikke bidra på annen måte enn at vi henger oss på de fordømmelser og den sanksjonspolitikken våre allierte og resten av Europa kommer med.

Knapt noen reaksjon ser ut til å bite på Russlands president. Putin står ikke til ansvar for noen, ikke internasjonalt, og akkurat nå heller ikke på hjemmebane. Den retoriske krigføringen er like aggressiv som den militære, og han er åpenbart villig til å betale en høy pris for igjen å kunne legge hele Ukraina inn under Russlands interessesfære.

Ikke noe tyder på økt militær aktivitet i nordområdene, eller nært vår grense mot Russland. Vi berøres sterkest ved at våre allierte i Ukrainas nærområde merker en store trussel fra øst. Vår største utfordring er likevel å bidra til å begrense de menneskelige katastrofene i Ukraina. Allerede før angrepet startet, var det ifølge Flyktninghjelpen 2,9 millioner mennesker i området som hadde behov for humanitær hjelp. Samtidig er hjelpearbeidet i landet ifølge Flyktninghjelpens Jan Egeland neglisjert og underfinansiert.

Denne europeiske tragedien vil også sende hundretusener på flukt. Først inn over nabolands grenser, og deretter utover hele kontinentet. Vi må forberede oss på å ta imot dem, og vi må bidra til at de kan finne trygghet.

Det er selvsagt viktig å ikke gi opp forsøkene på å få i stand en våpenhvile. Samtidig er den russiske retorikken så aggressiv at grunnlaget for håp et syltynt.