Situasjonen i Moria er uholdbar, kritisk og prekær. Fra å være et transittland videre inn i Europa, har Hellas blitt et varig bosted for titusenvis av flyktninger. Leirene på de greske øyene er overbelastet og har ikke kapasitet til å ta imot nye store grupper flyktninger. Hjelpeorganisasjonene forteller om grusomme forhold for barna som bor i leiren, og det haster med å få barna ut fra leiren og til tryggere omgivelser. FNs høykommissær ber innstendig om at de europeiske landene tar ansvar for de svakeste av de svake. Det ansvaret mener vi Norge skal være med å ta.

Dette skjer på Norges dørstokk. Norge har et ansvar og bør vise solidaritet ved å gå foran og sørge for å ta imot noen av disse barna, det krever vi at regjeringen gjør. Samtidig bør Norge alltid være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningeleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Statsministeren og utenriksministeren må bidra til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene.

Arbeiderpartiet har gått seg vill i argumenter og rasjonalitet i denne saken. «Ordnede former er bra og er Ernas spesialitet. Den brennende solidariteten er vår,» sier Bjørn Tore Godal, tidligere AUF-leder og utenriksminister. La solidariteten brenne gjennom fornuften. Vi vet at en europeisk løsning vil ta lenger tid enn det barna i Moria har til overs, så nå er vi nødt til å gå foran og vise at vi setter barns trygghet foran et ineffektivt og mislykket system. Solidaritet handler om å handle når vi kan, og nå byr muligheten seg – rett foran oss. Da må vi gripe den og hjelpe der vi kan.

Vi vet at vår egen stortingsgruppe tenker på disse barna og at de tenker på alle andre barn som sitter i leire som har det enda verre, men det betyr ikke at vi ikke kan hjelpe andre selv om vi hjelper disse. Av og til må vi strekke oss litt lenger, av og til må vi gå litt lengre enn vi hadde tenkt. Vår politikk må alltid være den for nåtida, for det er nå vi må handle. Vi i Arbeiderpartiet står for en flyktningpolitikk hvor medmenneskelighet er viktigst, da må vi ta imot barn fra Moria og ikke sette dette opp imot mottak av kvoteflyktninger. Dette er en akutt humanitær krise i vårt nabolag. Tida krever at vi sier ja takk begge deler. Det handler om livet til folk.

Ane Tosterud Holte, leder Lillehammer Arbeiderparti
Sigmund Hagen, leder Gjøvik Arbeiderparti
Anne-Marte Kolbjørnshus, gruppeleder Innlandet Arbeiderparti