Gå til sidens hovedinnhold

Eventyrfisken Hunderørret

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hunderørreten er en av Europas største og beste ørretstammer. Hunderørretens særstilling skyldes at stammen har potensiale til å bli kraftig og storvokst. Fra gammelt av hadde hver sideelv sin ørretstamme. Laagen var den store elva. Den som gytte i Laagen var den suverent største både tallmessig og individstørrelse. Den er også unik med sin «geip» på haka.

Ved Hunderfoss-reguleringen var det først og fremst gyteplassene som gikk tapt. Hunderfossen ble utbygd i 1960. Oppvekstområdene for småfisk ble også delvis ødelagt. Småfisken lever i elva 2-5 år før den gå ut i Mjøsa.

Siden kraftutbyggingen i Hunderfossen, har stammen av Hunderørret blitt redusert, siden den ikke har tilstrekkelig vann å gyte i. Ørret gyter i hovedsak i rennende vann og den vender tilbake til oppvekstplassen for å gyte. Vannstanden om vinteren er lav, slik at det må store mengder settefisk til, for å opprettholde stammen. C Ref. F. Heitkøtter 1981)

Det er gjort vedtak om å stoppe den konsesjonspålagte settefisken fra Hunderfossen kraftverk (Hafslund E-Co -)

Stamfisken må tas inn i september. Gytefisken venter ikke. Årsaken til byråkratenes nei til settefisk av hensyn til genetisk mangfold, er ikke godt dokumentert. Før et slik vedtak kan gjennomføres, må kraftverket legge til rette for naturlig gyting.

Lillehammer Senterparti støtter grunneiere og fiskeforeningene som går i rette med Fylkesmannen i denne saken.

Ingunn Haavemoen, gruppeleder Lillehammer Sp