Milevis med nypreparerte skiløyper har vært en stor trøst for mange nok en vinter. Når det meste av sosiale aktiviteter og folkerike områder er så godt som stengt ned, gir naturen i Gudbrandsdalen en sårt trengt frihet.

Mange har tatt med seg jobben fra byen til hytta. Koronapandemien har vist at det er mulig å bo et annet sted enn der hovedkontoret er. Dette er en gylden mulighet for kommunene i Gudbrandsdalen til å vise at her finnes det muligheter for både en og to.

Nord-Gudbrandsdal frister nå med rekordmange ledige stillinger. Av 350 ledige stillinger er 90 heltidsstillinger. Stillinger som det er mulig å leve av er viktig, skal voksne ta sjansen på å etablere seg på et nytt sted. Stillingssleppet skal blant annet bidra til at arbeidsgivere ser verdien av åpne søknadsprosesser. Det er bra. Gis jobbene kun til bekjente, går det ikke an å klage på at for få flytter til.

Sør-Fron prøver å lokke til seg flere innbyggere med å gi 200 000 kroner til dem som bygger nytt. Dessverre er det et risikoprosjekt å bygge nytt i et boligmarked som ikke er hett.

Det er tar tid å lokke til seg nye innbyggere. Kommuner og regioner kjemper mot dyptgripende trender, og de har dårlig tid. Ifølge demografiutvalget til Victor Norman har distriktskommunene bare 10–20 år på seg for å hindre at de går fra å være «et gamlehjem til å bli en kirkegård».

Grip de små mulighetene, selv om radikale endringer må til

Radikale endringer må til, både lokalt men ikke minst nasjonalt. Hvordan Norge skal se ut om 10 år må bli et sentralt spørsmål i den kommende valgkampen. Med en så knapp tidsfrist Norman-utvalget viser til, vil valgene som tas den kommende regjeringsperioden ha alt å si.

Selv om jobben er omfattende, er det viktig å gripe de små mulighetene som dukker opp undervegs. Koronapandemien skaper store utfordringer, men bringer også med seg noen muligheter, som å få skiglade deltidsinnbyggere til å bli.