Igjen er det norske forsvaret hovedoppslaget i Dagsrevyen. Nok en gang på grunn av seksuell trakassering. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og hærsjef Lars Lervik måtte begge stå i rettsstilling i Dagsrevyen og igjen forklare seg om ukulturen.

Ukulturen blir ikke skapt av forsvaret, så her skulle det nok ha vært flere som skulle ha stått i rettsstilling. Denne ukulturen starter allerede i hjemmet, fortsetter i barnehagen og i skolen, og når de endelig er klare for militærtjeneste er de ferdig utlært i trakassering og innehar fagbrev i bedritne holdninger.

Når en femåring i barnehagen kaller en jevngammel jente for «hore» og en andreklassing på barneskolen kaller sin lærer for «fitte», burde alarmklokkene begynne å ringe. Denne måten å kommunisere på øker i takt med utviklingen av en hjerne som aldri blir korrigert.

Det som blir feil, er at ingen har tatt tak i skitten med annet enn snakk. Silkehansker er til liten nytte når du skal grave i skit. Det er krig i Europa. Derfor er det viktigere ting forsvaret bør fokusere på enn å bruke store ressurser på en minoritet som ikke har lært seg folkeskikk.

Forsvaret har bestandig vært flinke til kollektiv avstraffelse når noen ikke følger de regler som er satt. Kanskje disse straffene skulle bli enda tøffere. Tøffere enn de som trakasserer. Det skulle nok være enkelt for der er smertegrensen lav. De fleste i forsvaret driver ikke med trakassering og mobbing så kanskje disse kan være en del av løsningen. Null toleranse bør bety null toleranse.

Lars Harby, Lillehammer