Gå til sidens hovedinnhold

Fagdommerne i Borgarting lagmannsrett setter til side juryens kjennelse i Jensen-saken

Artikkelen er over 2 år gammel

Eirik Jensen skyldig i korrupsjon, men frikjent for hasjsmugling, mente juryen. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side.

Siste kl 15: Eirik Jensen vil anke avgjørelsen fra fagdommerne i Borgarting lagmannsrett, som bestemte at saken mot ham skulle behandles på nytt.

Etter en dramatisk dag i retten, besluttet fagdommerne å sette til side juryens avgjørelse i saken. Juryen hadde kjent Jensen skyldig i grov korrupsjon, men uskyldig i medvirkning til innførsel av narkotika.

– Det er svært overraskende at fagdommerne ikke kan godta juryen som har sittet i seks dager og vurdert dette grundig, sa Elden etter at juryens kjennelse hadde blitt satt til side av fagdommerne.

– Dette er en lite verdig sorti av juryordningen. Det finnes ingen fellende bevis, og da har fagdommerne basert dette på en helhetsvurdering, fortsatte Elden.

Forsvarsadvokaten sa at Jensen ble overrasket, selv om alle muligheter har vært diskutert.


Siste kl 14: Fagdommerne i Borgarting lagmannsrett setter til side juryens kjennelse i Jensen-saken


Siste kl 13: Juryen mener Eirik Jensen ikke medvirket til innførsel av store mengder hasj, men har kjent ham skyldig i grov korrupsjon.

Jensen er dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen mener derimot at ytelsene han fikk av Gjermund Cappelen er å regne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse mandag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisene og spørsmålene om skyld i narkotika- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Det er gått seks dager siden juryen trakk seg tilbake for å finne svarene i den historiske straffesaken.

Umiddelbart etter at juryen hadde kommet med sin kjennelse, trakk de tre fagdommerne seg tilbake for å vurdere hvorvidt den skal settes til side. Det er uvisst hvor lang tid fagdommerne trenger på å vurdere spørsmålet, men trolig har de på forhånd diskutert seg imellom hvordan de skal forholde seg til forskjellige utfall.

Har kommet til en konklusjon

Juryen har kommet til en konklusjon i skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken etter seks dager med drøftinger. Kjennelsen blir lest opp i retten klokken 13.

Mandag var den sjette dagen juryen i rettssaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen var samlet til rådslagning. Ved 10.45-tiden kom beskjeden om at juryen hadde kommet til en konklusjon etter rådslagningen for å avgjøre hvorvidt han er skyldig.

– Lagretten har nå avsluttet sin rådslagning. Forhandlingene vil fortsette ved at lagrettens kjennelse vil bli lest opp i sal 250 i Oslo tinghus. Retten settes klokken 13, opplyser Borgarting lagmannsrett.

Juryen i Borgarting lagmannsrett begynte rådslagningen onsdag ettermiddag.

Ingen begrunnelse

Juryen begrunner ikke sin konklusjon om skyld eller uskyld. Det er nødvendig med et flertall på at mist sju av de ti lagrettemedlemmene for å svare ja på skyldspørsmålene.

Juryens kjennelse er endelig og kan ikke ankes til Høyesterett.

Juryen har besvart to hovedspørsmål, om Eirik Jensen har medvirket til Cappelens hasjinnførsel og om han er skyldig i korrupsjon, og to underspørsmål som går på om de to ovennevnte forbrytelsene er grove.

Kan settes til side

Etter at juryen har svart på spørsmålene, vil de tre fagdommerne ta stilling til om de godtar lagrettens kjennelse. Dersom de gjør det, og Jensen kjennes skyldig, går rettsprosessen videre med prosedyrer om straffeutmåling. Da blir også Gjermund Cappelen en del av prosessen ettersom han bare anket straffutmålingen fra tingrettens dom i 2017.

Fire av jurymedlemmene blir med videre for å fastsette straff sammen med de tre lagdommerne Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull.

Dersom fagdommerne derimot ikke skulle godta juryens kjennelse, vil den bli satt til side. Da vil det bli holdt en ny rettssak mot Jensen hvor hele skyldspørsmålet prøves på nytt, men med et utvidet meddomsrett bestående av to lagdommere og tre meddommere.

To hovedspørsmål

Spesialenheten for politisaker har tiltalt Eirik Jensen (61) for medvirkning til grov narkotikainnførsel og for grov korrupsjon ved å bistå Gjermund Cappelen i hans innførsel av flere tonn hasj i tiden fra 2004 til 2013. Jensen har hele tiden nektet straffskyld og forklart at Cappelen har vært hans informant.

Jensen ble i 2017 dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett. Ankesaken har vært til behandling i fem måneder i Borgarting lagmannsrett.

Ankesaken er den siste som behandles av en jury, en lagrette, i norsk historie. Ordningen ble vedtatt fjernet med virkning fra 2018, men saker som allerede var inne til ankebehandling, skulle avgjøres etter gammel ordning. Jensen-saken er den siste som ennå ikke er avgjort.