Gjennomgangen fra faktisk.no konkluderer med at påstanden i dette leserinnlegget er delvis feil.

«Det er ikke dekning i tallene for å slå fast at konsulentutgiftene i politiet har økt med 70 prosent siden 2013 – slik Senterpartiets Marit K. Strand hevdet i et leserinnlegg.

Tallene er ganske usikre på grunn av endringer i regnskapsregler, men økningen er mindre enn 70 prosent om man bruker tall fra statsregnskapet. Hvor stor økning som sees i tall fra politiets egne ressursanalyser, kommer an på hva som tas med i begrepet konsulentutgifter.

Prisjusterte tall fra statsregnskapet viser en økning på 23 prosent (2014–2019). Senterpartiet viser til politiets ressursanalyser, og kom først med en utregning som ga en prisjustert økning på 46 prosent.»

Les også

Politiet skal være til stede