Faller som stein på kommunebarometeret

Lillehammer faller 116 plasser på kommunebarometeret som Kommunal Rapport har utarbeidet for 2019.