Statsforvalteren i Innlandet og Miljødirektoratet har gjennomført tilsyn ved flere kommunalt eide og drifta kunstgressbaner og idrettsanlegg i 2022.

I vårt distrikt ble det gjennomført tilsyn i Nord-Fron, Lillehammer og Gausdal. Ved alle tilsyn ble det gjort funn som defineres som avvik.

Samme avvik

I dalen ble kunstgressbanene på Linflåa i Gausdal, Kåja på Vinstra og Stampesletta og Sportsplassen på Lillehammer kontrollert.

På tre av fire baner fant inspektørene samme avvik.

  • Internkontrollen er mangelfull
  • Det er ikke innført tiltak for å minimere spredning av løst fyllmateriale via anleggsmaskiner og brukere av banen.
  • Manglende informasjon til brukere av banen

Kun Kåja hadde tilfredsstillende tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra anlegget, men inspektørene fant ellers samme avvik som på de andre anleggene.

Du kan lese alle avviksrapportene i sin helhet nederst i saken!

Manglende tiltak for å hindre spredning av granulat og manglende informasjon anses av inspektørene som alvorlige mangler.

Resultatene i Innlandet er like som funnene som er gjort over hele landet, og viser at det er en betydelig risiko for forurensning av gummigranulat fra idrettsbaner.

– Det er svært viktig at eierne av slike baner sørger for å ha tiltak som samler opp gummigranulat slik at det ikke havner utenfor banene. Gummigranulat kan brytes ned til mikroplast og er en stor kilde til utslipp og spredning av dette i naturen, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Marit Kjeldby i en pressemelding.


Gebyr

Alle tre kommunene er som følge av inspeksjonen ilagt et gebyr. Gausdal og Nord-Fron må betale 14.000, mens Lillehammer må betale 21.000 kroner.

Av alle kontrollerte kommunene og idrettslagene nasjonalt, har hele 70 prosent manglende informasjon til brukerne av banen om risiko for spredning og tiltak for å hindre spredning.

I EU blir det nå diskutert et forslag om å forby mikroplast i produkt. Forslaget omfatter forbud mot bruk av gummigranulat på kunstgressbaner og andre idrettsbaner med en overgangsperiode på seks år.

Etter endt overgangsperiode, vil det dermed ikke være mulig å få tak i gummigranulat for påfyll eller etablering av kunstgressbaner.

Inspeksjonsrapportene

Her kan du lese alle avviksrapportene etter inspektørenes besøk. Trykk på pila for å lese alt.