Fant feil og mangler på nesten halvparten av tungtransporten

Statens vegvesen fant feil eller mangler på nesten halvparten av alle kontrollerte tungbiler i fjor.