Får ikke felle jerv i Dovre og Sel

Fylkesmannen har avslått søknad om fellingstillatelse på jerv i Kvennslådalen i Sel.