Får likevel kjøpe nabogarden slik at begge barna kan overta: - En lettelse

En bonde i Sør-Fron får likevel lov til å kjøpe en ekstra gard, slik at begge barna skal få mulighet til å overta på sikt.