Får millioner til flomsikring – men må være med og betale selv

Ekstrabevilgning fra Staten gir flomsikring av elv i Sør-Fron, og utredning av sikringstiltak i to utsatte områder i Norddalen.