E6 ved Ringebu ble meldt stengt mandag ettermiddag.

Overhengende rasfare

– Det er ikke noe ras, men en geolog fra vegvesenet har vurdert at det er rasfare, derfor er det stengt. Det var fredag 22. mars at det var løse masser i vegbanen, men det har altså ikke vært verken sprengningsuhell eller ras her i dag, sier Ståle Renshus, kontorleder hos Erling Rollstad As som driver sprengningsarbeid i grustaket.

Sist fredag ble vegen varslet stengt på forhånd i fire perioder.

Omkjøring

Statens vegvesen sier i en pressemelding at geologer i Statens vegvesen oppdaget rasfare etter sprengningsarbeid i grustaket i Kleivberga.

Det er omkjøring for all tungtrafikk og gjennomgangstrafikk på E6 via Rv. 3.

Omkjøring for personbiler lokalt er Fv. 378 og fv. 379 for nordgående trafikk. Sørgående trafikk lokalt kan kjøre fv. 319 via Ringebu sentrum. Omkjøring vil bli skiltet. Det vil også være manuell dirigering.

Stengt i flere dager

- Vegen vil bli stengt i flere dager og Statens vegvesen oppfordrer trafikanter som skal gjennom Gudbrandsdalen til å kjøre rv. 3 gjennom Østerdalen. For lokale kjøretøy under 7,5 tonn er det skiltet, lokal omkjøring, men på forholdsvis dårlige veger, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Videre forklares det i pressemeldingen at det ved sprenging i et grustak nær E6 oppsto skader på fjellet over vegen for vel en uke siden. I forrige uke inspiserte geologer fra Statens vegvesen skadene og anbefalte å sikre fjellet med bolting. Da dette arbeidet skulle ta til mandag, oppdaget geologene at fjellet har beveget seg mer de siste dagene, og at det må renskes før arbeidet med bolting kan begynne. Vegen ble derfor stengt på grunn av rasfaren.

- Det er vanskelig å si hvor lenge vegen må være stengt, men det vil vare i flere dager, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

– Det er nå skiltet omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn i to ulike ruter for sørgående og nordgående trafikk. Den nordgående trafikken kan gå på fv. 378 og 379 om Vekkom til Ringebu stavkyrkje. Den sørgående trafikken kan gå på fv. 319 om Ringebu sentrum, via Rankleiv bru, til Fåvang. Disse fylkesvegene er ikke beregnet på så stor trafikk. Det er viktig at trafikantene avpasser farten etter forholdene og beregner god tid. Kjøretøy over 7,5 kan ikke kjøre gjennom Ringebu og må kjøre rv. 3 om Østerdalen. Vegvesenet anbefaler også at personbiler som skal gjennom Gudbrandsdalen, følger rv. 3.

Politiet i Innlandet meldte først mandag ettermiddag om at et sprengingsuhell i et pukkverk ved Kleivberga mellom Fåvang og Ringebu har forårsaket steinras og stengt E6. - Her har ikke vært noe spregningsuhell, sier entreprenøren. Politiet kom senere mandag med en presisering: «I ettertid meldes det til operasjonssentralen fra vegutbygger og vegmyndigheter at spregningen har skjedd på et tidligere tidspunkt. Det er uklart om dette er årsak til at geologer nå har vurdert at det er rasfare på stedet. Vegen er nå helt stengt og det er skiltet omkjøring.»

Les også: OBS: Fredag blir E6 stengt i fire perioder mellom Ringebu og Fåvang