– Varmere vær vil påvirke snøen over hele landet. I Nord-Norge vil dette føre til at sjansen for store skred øker, sier vaktleder Heidi Bache Stranden ved Snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energivesen (NVE).

Vær forsiktig i Jotunheimen

I Sør-Norge vil imidlertid skredfaren trolig holde seg omtrent uendret de neste dagene, ifølge NVE. Her har snødekket vært utsatt for mer varme og tåler derfor mer.

– Unntaket er Jotunheimen. Her må man også være forsiktig med å bevege seg inn i bratt terreng på varme dager, sier Bache Stranden.

I Nord-Norge er utfordringen et vedvarende svakt lag som ligger dypt i snødekket og derfor ikke gir fra seg faretegn som drønn eller oppsprekking.

Hold avstand

– Når det nå blir varmere og etter hvert litt våtere, vil siget i snøen øke. Da kan man regne med at det plutselig kan gå noen store eller svært store naturlig utløste skred som løsner nede i det svake laget, opplyser NVE, som framholder at det er svært vanskelig å vite når og hvor slike skred løsner.

– Hold derfor god avstand til bratte fjellsider. Hvis det først løsner et skred på det svake laget, kan skredet bli svært stort, lyser advarselen fra Bache Stranden.

I tillegg vil det være økt fare for våte løssnøskred og mindre flakskred, samt at skavler brekker. Også på Svalbard er snøskredfaren betydelig.