Varselet kom klokken 12 søndag 1. november og varer i alle fall til neste varsel et døgn etter. Mye regn, lokalt opp mot 40-60 mm/døgn i Innlandet, 20-30 mm/døgn i Viken og Telemark, kombinert med stedvis snøsmelting, 5-10 mm/døgn, fører til økt fare for jord- og flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

På Varsom.no meldes det at noen jordskred kan forekomme: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.