I en stadig mer «bereist klode» er det viktig å ta vare på tradisjoner som bygger på ekte norsk natur og norske mattradisjoner. Torsdag 26. september er det Fårikålens dag. Da skal vi ete fårikål av norsk sau og lam som nå akkurat er kommet hjem fra sommerbeite. En sommer hvor de har pleid kulturlandskapet vårt i fjell, vidde og skogsmark ellers. Og nettopp vårt.

I Norge gjelder allemannsretten, dvs. vi kan ferdes stort sett der vi vil, vi kan campere et par dager der vi vil, og vi kan bruke fjellet som vårt eget. Uten et aktivt beitebruk av utmarka vil Norge gro igjen i et enda større tempo enn hva vi ser for oss. Stier og råk er å ferdes på nettopp fordi beitedyra er med å holde disse åpne. Fjellet kan beskues nettopp fordi det er beitet og ikke bare er bjørkeskog og gammel dauing av gras og andre vekster. Fjellet lever.

Vi med sau og geit lever også av fjellet. Vi er prisgitt en god vår med påfølgende sommer hvor været er gunstig i forhold til fjellets vekster. Et vær som er sånn «akkurat passe» med sol, regn og den rette temperaturen. Oppland Sau & Geit som er organisasjonen for småfeholdere i Oppland har godt over 1200 medlemmer av de nærmere 1400 besetningene som finnes i Oppland. Takket være et godt miljø i næringen er det lys i alle disse fjøsene, og liv i mang ei grend. Hver besetning har om lag 80 søyer i snitt, så vi driver et småskala landbruk globalt sett.

I Oppland beiter det ca. 250 000 sau og 4000 geit i utmarka godt bevoktet av både gjetere og eiere i de 90 organiserte beitelagene. Som nevnt gjør disse en jobb som fjellets slåttekar med å holde fjellet åpent med et velpleid kulturlandskap som skue. I disse klimatider bør vi på en klode som sulter, benytte oss av ureist mat som bl.a. nettopp norsk sau og lam er. Oppfordrer alle til å nyte dagen med ekte norsk fårikål, norsk hodekål med norske poteter.

Knut Evensen, leder Oppland Sau & Geit