Farlig lang ventetid

SIKRERE: Sikkerheten på Strynefjellet handler steg for steg om å gjøre ferdsel gjennom fjell litt sikrere.

SIKRERE: Sikkerheten på Strynefjellet handler steg for steg om å gjøre ferdsel gjennom fjell litt sikrere.

DEL

GD MENER
Nye, norske vegtunneler er blant verdens tryggeste. Det er strenge krav til sikkerhet og muligheter for redning dersom kritiske situasjoner oppstår. Slik har det ikke alltid vært.

Tunnelene på RV 15 over Strynefjellet ligger der, bygget for en annen tid, for en annen trafikkmengde, og for en annen virkelighet enn dagens. Tunnelene har for lav høyde, og de er ikke brede nok. De holder rett og slett ikke et minste sikkerhetsnivå.

Lokale brannvesen frykter alvorlige hendelser. De vet at 45 minutter utrykningstid trolig innebærer at alvorlige situsjoner kan utvikle seg til store tragedier. De vet også at mulighetene for å drive redning i tunneler bygd etter gamle krav eller uten krav, langt på veg er umulig.

Vi må leve med en kalkulert risiko på vegene våre. Selv om vi hvert eneste år strekker oss litt nærmere målet om null drepte og hardt skadde, klarer vi ikke å eliminere all risiko. Vi må akseptere at det tar tid å løfte gamle anlegg slik at de er i nærheten av å innfri de krav vi i dag stiller til nye.

Tunnelsikkerhet til fjells konkurrerer om de samme pengene som nye motorveger i sentrale strøk

Det vil trolig gå mange år før ny veg over Strynefjellet får plass så høyt oppe på prioriteringslistene i Nasjonal transportplan at en brannsjef i Skjåk eller Stryn kan puste lettet ut. Dels fordi rekordstore økonomiske rammer likevel ikke er store nok.

Tunnelsikkerhet til fjells konkurrerer dessuten om de samme pengene som nye motorveger i sentrale strøk. Det er langt på veg umulig å tro på at det er vilje til å bruke 4-5 milliarder på et distriktsprosjekt som dette.

Sikkerheten på Strynefjellet handler derfor nå først og fremst om steg for steg å gjøre ferdsel gjennom fjell litt sikrere, og om å sørge for de millionene som trengs for å gjøre redningsinnsats mulig.

Får kritikk for manglende sikkerhet i tunneler

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags