Gå til sidens hovedinnhold

Færre biler i Kirkegata kan skape mer folkeliv

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Politikere i Lillehammer har klart å enes om en tverrpolitisk ønskeliste for Lillehammer. Utvalget for klima, miljø og samfunnsutvikling foreslår å redusere trafikken i Kirkegata og gjøre den om til en kulturgate. Det skal fremdeles være lov å kjøre Kirkegata i begge retninger, men gjennomkjøring fra Tomtegata til Bankgata foreslår utvalget at bør bli forbudt. Det vil si at bruker du Kirkegata kun som gjennomfartsåre fra sør til nord, må du i stedet velge tunnelen. Skal du handle, gå på kafé eller utføre andre ærend i sentrum, så vil det fortsatt være lov å kjøre i Kirkegata.

Etter at GD publiserte nyheten, har mange innbyggere delt sine sterke meninger på Facebook. Det er ikke snakk om å stenge Kirkegata for trafikk, men få bort unødvendig trafikk og gi mer rom til møteplasser for både egne innbyggere og tilreisende. Dette er et godt forslag, som kan gi Kirkegata og Lillehammer sentrum et løft. Bedre tilrettelegging for syklister gjennom Kirkegata, vil samtidig være bra for syklistene og de mange som ferdes til fots i gågata.

Det er ikke snakk om å stenge Kirkegata for trafikk

Det er forståelig at noen frykter at det vil bli vanskelig å komme til Lillehammer med bil og at næringslivet frykter de vil miste kunder. Men en tidligere rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at prosjekter som gir bedre gåmiljø i sentrum bidrar til å øke befolkningens bruk av områdene og styrker handelen. Dersom bilene blir færre i Kirkegata og på Stortorget, vil det bedre miljøet for de mange gående. Et framtidig parkeringsanlegg i fjell under byen, som utvalget også anbefaler, vil uten tvil sikre nok plasser til bilene.

Vi bør minne oss selv om motstanden som en gang var mot gågata. Hva ville Lillehammer vært uten gågata, og hva kan Lillehammer bli dersom vi får en ny gate med færre biler og mer pulserende menneskeliv?

Les også

De vil stenge Kirkegata for gjennomkjøring: – Kan bli en ny attraksjon