Gå til sidens hovedinnhold

Fastlege og fast lønn – ja, takk!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Lillehammer rekrutterer ikke nye fastleger. Det gjør så godt som ingen andre kommuner heller. Per i dag står fem hjemler ledige i Lillehammer.

Tidligere fastlege John Fjellheim og barnelege Jørgen Hurum presenterte nylig en idé i GD om et nytt legesenter i Lillehammer. De ser for seg et legesenter der de nye legene kan tilbys fastlønn, fast arbeidstid og kollegial veiledning fra en erfaren fastlege. Ideen er ikke bare god, denne typen legestillinger er et helt nødvendig grep for å sikre rekruttering av nye fastleger for fremtiden.

Og ja, det koster penger for kommunen å opprette fastlønnede stillinger. Men det koster mer å leie inn vikarer til hjemler ingen vil ha. Per i dag er kun 3 av Lillehammers 31 fastleger kommunalt ansatte. Det trengs flere.

Rundt 70 prosent av nyutdannede leger i dag er kvinner. Mange er rundt 30 år og i en alder der de etablerer seg med familie. Jeg er selv nyutdannet lege, kvinne og i familieetableringsfasen. Kort sagt, så representativ som det er mulig å få blitt blant den gruppen leger som står for rekrutteringsgrunnlaget til fastlegeordningen.

Det som skiller meg fra mine nyutdannede kollegaer, er at jeg faktisk ønsker å bli fastlege. Det har jeg til felles med bare 9 prosent av legestudenter i dag. Det sier seg selv at det ikke er bærekraftig når 20 prosent av alle leger i Norge må jobbe som fastlege.

Jeg har nylig flyttet til Lillehammer, stiftet familie og ser for meg en lang arbeidskarriere som lege her i byen. Aller helst som fastlege. Men jeg blir ikke fastlege for enhver pris. Og den prisen er ikke i kroner og øre, men i timer, jobbtrygghet og fritid. Jeg vil være til stede første skoledag for barna mine. Jeg vil vite at jeg har en vikar når jeg må være hjemme med sykt barn. En lang arbeidsdag eller tre i ny og ne går fint, men ikke 56 timer i uka i snitt.

Ingen ting tyder på at de ledige fastlegehjemlene i Lillehammer plutselig vil bli mer attraktive bare de lyses ut enda en gang. Det må nye ideer til.

Jeg ønsker et nytt legesenter med fastlønn og fast ansettelse velkommen. Et slikt sted vil jeg jobbe!

Ragne Stauri, lege, Lillehammer

Les også

Forstår at kolleger slutter: Slik vil de løse krisen i Lillehammer