NHO har lagt fram rapporten «Neste trekk - et veikart for fremtidens næringsliv». Her beskriver de løsningen på framtidas utfordringer, og det er kjente toner fra høyresida vi får presentert.

Medisinen består av å senke skattene (gjett for hvem!), kute i velferden (gjett for hvem en gang til!), å privatisere offentlige tjenester, større adgang til midlertidige ansettelser og en del andre velkjente grep fra høyresida i politikken, - i det hele mer markedsretting av det offentlige Norge. Rapporten er allerede slakta av både LO og AP-lederen, naturligvis.

Men hvem er medlemmer i NHO? Jo, -blant andre Felleskjøpet Agri, som er eid av 44 000 norske bønder, delvis statseide selskaper som Equinor, DNB, Telenor og Kongsberggruppen – altså virksomheter som er delvis eid av meg og deg.

Ifølge mine opplysninger har disse selskapa også deltatt aktivt i arbeidet med rapporten gjennom det såkalte bedriftspanelet, og står vel da inne for innholdet i dette dokumentet. Statseide selskaper driver altså lobbyvirksomhet for å senke inntektene til fellesskapet, kaste ut staten som eier og redusere velferden for vanlig folk!

Hvor har disse folka mandatet sitt fra? Er det noen her som har et forklaringsproblem overfor eierne sine, mon tru?

Gunnar Tore Stenseng, Nord-Fron