Feil signal fra mediehuset

TILLIT: En seriøs og faglig sterk politisk og samfunnsanalytisk journalistikk vil være avgjørende for avisens troverdighet og den tillit den er avhengig av fra leserne, skriver Gunnar Tore Larsen.

TILLIT: En seriøs og faglig sterk politisk og samfunnsanalytisk journalistikk vil være avgjørende for avisens troverdighet og den tillit den er avhengig av fra leserne, skriver Gunnar Tore Larsen. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg 
Gudbrandsdølen Dagningen (GD) har ansatt Kathrine Lunde Solbraa som «kommentator», leser jeg i avisen 18. mai. Eller for å sitere GDs egen artikkel: «GDs første kvinnelige kommentator».

Jeg skal avstå fra å kommentere denne historiske begivenheten, men det er vanskelig å se hvilke grunner mediehuset måtte ha for ikke å ansette Lunde Solbraa i en stilling som politisk redaktør. Hennes faglige kvalifikasjoner er, så langt jeg kan bedømme, mer enn gode nok, men viktigere er det hvilke signaler GD gir ved å erstatte redaktør Hallvard Grotli med en «kommentator», og da ser jeg bort i fra det kjønnspolitiske.

Uansett hvilke forsikringer man måtte komme med, er det ikke mulig å bortforklare at det å erstatte en redaktør med en «kommentator», er å nedprioritere det aktuelle saks- og ansvarsområdet i avisen. Det er uforståelig og alvorlig av flere grunner.

I en tid da fornavn og alder tydeligvis er blitt det viktigste i en nyhetssak, og hendelsens geografiske tilhørighet er underordnet det antall klikk den kan oppnå, vil en seriøs og faglig sterk politisk og samfunnsanalytisk journalistikk, det være seg nyheter som kommentarer, være avgjørende for avisens troverdighet og den tillit den er avhengig av fra leserne. Det gjelder mer enn noen gang, dagens GD.

Det oppnår man bare når den som er gitt ansvaret for dette saksfeltet har den autoritet og den tyngde som er nødvendig så vel i, som utenfor GD-huset. Tittelen «kommentator» gir lite håp om at så er tilfellet. Skulle denne endringen i tittel og status også medføre at det som med betydelig velvilje kan betegnes «GDs politiske redaksjon» ikke lenger skal være representert i avishusets ledelse, vil det være et klart tegn på at den tendens til «kommersiell-gi-dem-det-de-vil-ha» journalistikk ytterligere blir forsterket.

Da er det ikke lenger nok med de samme gamle forsikringer om at GD tar sitt samfunnsansvar på det største alvor.

Gunnar Tore Larsen, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags