Fekk 15 millionar over statsbudsjettet – nå ligg alt til rette for nytt X Games i Hafjell

Med lovnad om støtte over statsbudsjettet er det gode moglegheiter for at det blir X Games i Hafjell i mars. For Marcus Kleveland vil det gje ekstra motivasjon i opptreningsarbeidet etter den alvorlege skaden han pådrog seg i fjor.