Felles innsats mot mobbing

- Vi må ha en tydeligere fokus og holdningsarbeid mot mobbing i Ringsaker, skriver Kjerstin G. Lundgård (Ap), leder Oppvekstkomiteen, Ringsaker.

- Vi må ha en tydeligere fokus og holdningsarbeid mot mobbing i Ringsaker, skriver Kjerstin G. Lundgård (Ap), leder Oppvekstkomiteen, Ringsaker. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

I kommunestyremøte 7.mars ble det satt fokus på mobbetall for Ringsaker. Tall som er hentet fra Elevundersøkelsen. Undersøkelsen alle elever svarer på. Resultatene forteller oss om høye mobbetall i Ringsaker - det er urovekkende.
Å bli utsatt for mobbing kan gi store utfordringer for den som blir mobbet og for miljøet rundt. Flere av elevene som oppgir at de blir mobbet av voksne - det er stort tillitsbrudd!
Hvordan skal vi voksne lære barna våre å ikke mobbe, når vi gjør det selv? Hvordan vi bl.a. tillater oss å kommentere på internett, hvordan vi kan snakke om hverandre - er ikke på noen måte forenelig med hvordan vi vil at våre barn skal oppføre.

Vi må ha en tydeligere fokus og holdningsarbeid mot mobbing i Ringsaker - vi politikere må være nøye på måten vi oppfører oss på.

Nasjonalt er det lagt ned store ressurser for å jobbe aktivt mot mobbing. Det foregår mye forskning, holdningsskapende arbeid og utdanningsmuligheter. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et stort antall gode nettressurser som kan bl.a.  bistå elever, foresatte, skoler, barnehager i arbeidet.

Opplæringsloven § 9a er helt klar på konsekvenser og hva som skal skje når man oppdager mobbing. Føringene er tydelige og disse skal følges. Innholdet i §9a skal gjøres kjent på skolen og blant foresatte.
Når det er mange som melder saker til Fylkesmannen, bl.a. fordi de mener skolen ikke har håndtert mobbesaken godt nok. På mange måter er dette positivt, de som melder er da kjent med muligheten til å gjøre det. Samtidig som det er trist, siden de da mener at skolen ikke har gjort en god nok jobb og at det kan være brudd på §9a.

For mange starter mobbingen alt i barnehagen, det gir åpenbart ikke en god start på livet. Vårt ansvar ligger i å si ifra når det er noe vi ser, ikke være passive tilskuere. Et godt barnehage/skole - hjem samarbeid er avgjørende.
Gode rutiner er utarbeidet i kommunen og ordføreren understeker i sitter svar i kommunestyret at det vil komme mer. Bruk de og pass på at rutinene er godt kjent på skolen og i barnehagen.

Trygge og gode oppvekstsvilkår skaper vi når vi målrettet jobber for det, det krever en innsats - det må vi ta oss tid til. "Skole- og barnehagepersonalet skal være varme og tydelige voksne som med raushet og rammer veileder ungene. De skal etablere gode og trygge grupper, og dermed trygge og inkluderende læringsmiljø."(Mobbeombudene) Mobbingen skjer sjeldent isolert. Det er sammensatt og det som har rundt og har skjedd før, er med på å forsterke situasjonen. Når vi jobber med mobbing må vi evne å løfte blikket; hvorfor noen mobber og hvorfor det skjer må vi også ha fokus på årsaken og hva som ligger bak.

I Hedmark er det videre et mobbeombud, en uavhengig ressursperson som kan kontaktes av alle. Mobbeombudet jobber mot barnehage og grunnskole. For videregående er det et elev- og lærlingombud. Dette er ressurspersoner som skal brukes!   
Mobbeombudene i Hedmark og Oppland sier: " (..) vi har behov for å påpeke at det ikke nødvendigvis er tallene i undersøkelsen (Elevundersøkelsen) som skal bli bedre – det er ungenes situasjon som skal være i fokus. Hver eneste unge som opplever mobbing er ett for mye. Mobbingen dreier seg om unger og ungdom som trenger hjelp, og som ikke kommer seg ut av mobbemarerittet alene."

Et langt større fokus på mobbing i samfunnet, gjør at flere velger å fortelle å fortelle om det de selv har opplevd - det er bra. For dette er ikke noe som skal holdes hemmelig! Som enkeltelev skal du oppleve å bli tatt på alvor når du velger å fortelle din historie. Likegyldighet og ansvarsfraskrivelse kan vi ikke akseptere.

Vi har alle et felles ansvar for å hindre mobbing. Hindre at barn og unge faller utenfor, ikke får være med og tåle stygge kommentarer. Denne jobben må vi gjøre i fellesskap. Vi skal være gode rollemodeller.

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags