Fem er politianmeldt for ulovlig kjøring med snøscooter

Statens naturoppsyn i Innlandet har anmeldt fem forhold etter vinterens kontroller av motorferdsel i utmark. Tre av forholdene knyttes til ureglementert kjøring med snøscooter i Dovre og Lesja, opplyser naturoppsyn Øyvind Angard i Lom.