4. mai skal kontrollnemnda for alkoholomsetning i Nord-Fron skal behandle bekymringsmeldingen om skjenkingen ved Sinclair.

– Når det kommer fram så alvorlige brudd som i dette tilfelle, må aktuelle tiltak iverksettes. Politiet skriver i sin rapport at det hele virka uprofesjonelt. Dette inntrykket blir forsterket av rapporten fra skjenkekontrollen, skriver kommunedirektøren.

I innstillingen til kontrollnemnda er forslaget å gi Sinclair ti prikker for brudd på alkohollova og alkoholforskrifta.

Kommunedirektøren skriver at det er viktig at Sinclair AS for framtida sikrer ei forsvarlig drift og unngår nye brudd på lovgivninga. For dersom bevillingshaver i løpet ei toårsperiode får tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke.

Dette er prikkene

Kontrollnemnda foreslår fire prikker for brudd på Alkoholforskrifta om utlevering av alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, to prikker for brudd på Alkoholforskrifta om at personer som er påvirket av rusmidler ikke skal ha tilgang eller oppholde seg i lokalet, to prikker for brudd på Alkohollovens krav om styrer og stedfortreder, to prikker for manglende innlevering av omsetningsoppgave innen fastsatt frist.

Sinclair AS får frist til 3. juni med å ha godkjent styrer for skjenkebevillingen. Styrer må dokumentere å ha bestått skjenkeprøva. Dersom dette ikke er innfridd innen fristen ber kommunestyret om å få framlagt ak om inndragning av fast skjenkebevilling.

Politiet var bekymret

– Det var mye folk og mange unge folk som ikke burde fått servering.

Det sa politistasjonssjef i Midt-Gudbrandsdal, Jon Gaarden, til GD etter at politiet i mars hadde vært var på Sinclair. De reagerte da på forholdene ved puben og dette førte til at politiet sendte et brev til Nord-Fron kommune, der de ga uttrykk for bekymring vedrørende skjenkingen ved stedet og ba kommunen ta tak.

– Dette handler om at det ikke var kontroll på skjenkingen. Vi har sendt en bekymringsmelding og vi ber kommunen om å ha mer kontroll. Vi observerte mange unge folk ved stedet og at det var servering til folk som ikke burde fått servering. Det var også lite folk på jobb ved stedet, sa Gaarden. Han viste til at det er 18-års grense ved Sinclair og at det så ser ut til at dette har blitt et samlingssted for mange ungdommer fra midtdalen.

I Nord-Fron kommune bekreftet de at de hadde fått en bekymringsmelding og at de skulle følge opp saken. Kommunen har holdt dokumentene i saken unntatt offentlighet og har henvist til at saken skal opp i kontrollnemnda.

Saksdokumentene er offentliggjort i dag.

I saken går det også fram at skjenkekontrollørene gjennomførte kontroll på Sinclair 8. april. Av rapporten går det fram at det er brudd på to forhold. Dette handler om at en person som er åpenbart påvirka av rusmidler får lov å oppholde seg i lokalet og at det blir skjenket alkoholholdig drikke til en åpenbart påvirka person.

Vil ikke kommentere

GD har vært i kontakt med Sinclair flere ganger, senest onsdag denne uken. Her gir de beskjed om at de ikke ønsker å kommentere saken.

I sakspapirene til kontrollnemnda står det at kommunen via en artikkel i GD fikk kjennskap til at daglig leder, som var skjenkeansvarlig, hadde fratrådt sin stilling.

I mars ble kjent at daglig leder Abdul Hadi hadde fratrådt fra Sinclair AS. Muhammad Saeed Azad Chaudhry er oppført som styreleder.

– På bakgrunn av dette vart det sendt brev til Sinclair AS der det vart bedt om at de sendte søknad om godkjenning av ny skjenkeansvarlig. Sinclair AS sendte e-post med navn på ny daglig leder. For å få godkjent ny skjenkestyrer må det foreligge dokumenterte opplysninger og bestått kunnskapsprøve. Sinclair AS har ikke sendt inn denne dokumentasjonen, og har per dato ikke godkjent skjenkestyrer, står det i saken.

– Beklager den dårlige starten på Kvam

I et brev til kommunen skriver Sinclair at de beklager denne dårlige starten på Kvam.

– Det er veldig uheldig at vi får slike hendelser når vi prøver å starte noe i lokalsamfunnet. Men når det gjelder denne kvelden hadde vi ikke noe slags forhåpning om noen betydelig mengde mennesker, noe som slo helt feil.

Det skriver at alle som fikk servering på Sinclair måtte vise legitimasjon. De skriver at de var ukjent med at noen var for unge og at de har inngått avtale med et vaktselskap framover.