Gå til sidens hovedinnhold

Fikk jobb - flyttet til Lillehammer med familiene

Østlandsforskning har ansatt fire nye forskere etter sommeren, tre av dem er på plass på kontorene på Lillehammer.

Østlandsforskning har styrket forskerteamet med en kjønnsforsker og tre geografer, tre av dem på Lillehammer, og en på Hamar.

Om de nyansatte skriver Østlandsforskning på sine hjemmesider:

Line Marie Tholstrup (40) har over ti års erfaring fra samfunnsplanlegging i kommunal sektor med spesielt fokus på kommuneplanarbeid og folkehelseoppgaver, sist i kommunene Brønnøy og Sømna. Nå har hun flyttet mann og tre barn sørover til Lillehammer og byttet ut kajakkpadling langs Helgelands skjærgårdskyst med padling i Gudbrandsdalens og Mjøsas ferskvann. Line har en master i geografi fra NTNU Trondheim og nevner lokalsamfunnsutvikling, planlegging, folkehelse, medvirkning, innovasjon og nyskaping som forskningsinteresser.

Lisa Knatterud Wold (40) kommer fra en jobb i det samfunnsfaglige analyseselskapet ideas2evidence, hvor hun har jobbet med undersøkelser innenfor integrering og kvalifiseringstiltak og med evalueringer og studier av partnerskapsprogrammer innenfor internasjonalt utdannings- og forskningsarbeid. Lisa har en master i miljø-, ressurs og utviklingsgeografi fra Universitetet i Bergen og jobbet i diverse land for Leger uten grenser og som internasjonal valgobservatør. Hun har akkurat flyttet familien til Lillehammer og kjøpt sin første spark.

Deniz Akin (37) har en PhD innenfor kjønnsforskning fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU Trondheim. Hennes doktoravhandling tar for seg situasjonen for asylsøkere i Norge og som søker beskyttelse på bakgrunn av sin seksuelle orientering. Av forskningsinteresser nevner Deniz likestilling, seksualitet og kjønnsmangfold, migrasjon, delingsøkonomi, teknologi og samfunn. Deniz har kontor på Lillehammer og gleder seg til sin første vinter i Innlandet. – Alle sier den blir veldig kald!

På Hamar har de ansatt Aleksander Bern (36), som er hamarsing. Han fullfører i høst sin PhD i samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo. I avhandlingen skriver han om hvordan arkitekturkonkurranser brukes i byplanleggingen, hvordan de påvirker planprosesser og hva slags ideer de skaper. Den ser også på hva arkitekturkonkurransene gjør med mulighet for medvirkning og hvordan de brukes i politiske prosesser. Hans forskningsinteresser er planlegging med fokus på demokrati, deltakelse og sosial bærekraft. Han jobber også mye med GIS- geografiske informasjonssystemer og kart.