Fikk kritikk i tilsynsrapport: Nå er barnehagen lagt ned

Kommunen mener at den private familiebarnehagen har hatt uforsvarlig pedagogisk bemanning og brutt regelverket på flere punkter. Barnehageeieren sier at de har gjort alt riktig, men at kommunen har motarbeidet virksomheten i mange år.