Filmer villreinen i Rondane for å kartlegge sjukdom i flokkene

Fjelloppsynet i Dovre filmer reinsdyrflokkene i Rondane Nord for å kartlegge omfanget av sjukdommen fotråte i den truede villreinbestanden.