Innbyggere i Øyer, Tretten, Gausdal og Lillehammer er redde, for veiene oppleves ikke lenger som trygge. Flere har gjort det eneste rette. De har varslet politiet. Bare i løpet av tre måneder har 36 innbyggere ringt politiet om villmannskjøring. Det er over tre ganger så mange som i løpet av samme periode i fjor.

Politiet har reist ut for å kontrollere. Ni personer har mistet førerkortet. Det er flest menn i 20-årsalderen som tas. Politiet ser en skremmende økning innen kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten førerkort, samt uaktsom kjøring, sladding og burning.

Burning vil si å la bilhjul spinne på grus eller asfalt slik at friksjonen skaper røyk og lukt av svidd gummi. Politiet ser at mange legger ut video av piruetter på asfalten. Denne måten å tøffe seg på rammer så mange andre enn den som vil vise seg fram. Det bråker, større områder røyklegges og ikke minst skaper det farlige situasjoner for andre bilister. Det er ikke tøft å sette andres liv i fare.

Det er ikke tøft å sette andres liv i fare

17 av dem politiet har stoppet er påvirket av ikke bare av alkohol, men også piller og narkotiske stoffer. Forstår ikke sjåførene konsekvensene av det de gjør? Politiet har også tatt åtte personer uten førerkort i forbindelse med ulovlig kjøring. Betyr det at å bli tatt av politiet og miste førerkortet ikke har noen effekt?

Foreldre, skoler, kommuner og politi bør se på hva mer som kan gjøres. Dette er en utvikling ingen har grunn til å være stolt av. Bilmiljøet må være tøffe nok til å ta et oppgjør med seg selv. Den som tør si ifra om at nok er nok, den er tøff.

Bilmiljøet trenger stemmer som kan vise vei til stedene det er lov å teste bilens krefter. Utviklingen denne sommeren viser at det haster før det er for sent.