Gå til sidens hovedinnhold

Finn nytt testsenter

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Siden midten av mars har Ungdomshallen på Lillehammer blitt brukt til koronatesting av innbyggere fra Lillehammer, Gausdal, Øyer og Nordre Ringsaker. De siste ukene har mellom 500 og 750 personer testet seg i hallen.

Kommunen må sørge for at testsenteret overholder mange krav fra helsemyndighetene. 2500 personer må kunne testes i løpet av en uke, og teststedet skal ha kapasitet til 350 biler hver dag. Samtidig må alle smittevernhensyn overholdes, og de ansatte skal ha arbeidsforhold som gjør at de kan stå i jobben dag etter dag. I så måte er Ungdomshallen ideell.

Dilemmaet er at dette rammer barn og unge. Det er ikke lenger plass til alle som trener hockey og kunstløp. Treningstider må porsjoneres ut. Hockey- og kunstløpmiljøene har ropt varsku, og det med god grunn. Det er urimelig at koronautbruddet skal frata barn og ungdom aktivitetstilbud. Dårligere treningsmuligheter kan uten tvil svekke gløden hos barna, og ingen er tjent med at barn slutter med aktiviteter som på sikt bidrar til god folkehelse.

Ingen er tjent med at barn slutter med aktiviteter som på sikt bidrar til god folkehelse

Over 300 innbyggere har skrevet under et opprop for å få slutt på testingen i Ungdomshallen, og kulturpartementet har bedt om et svar på hvorfor en hall delvis finansiert av spillemidler brukes til testing. Politikerne er under press. Ordføreren tar heldigvis misnøyen på alvor, og har bedt kommunedirektøren legge fram et forslag til alternative steder i kommunestyremøtet 29. oktober. Skal kommunen fortsatt bruke hallen, må de ha dispensasjon fra statlige myndigheter.

Kommunen må bruke energi på å finne et nytt sted for å teste innbyggerne. Ingen vet hvor lenge koronatestingen må fortsette. Det kan gå mange måneder og det kan gå år. Unntakssituasjonen har allerede vart i over et halvt år. Nye forslag til teststeder bør ikke ligge for langt ned i kommunedirektøren sin skuff. Ungdomshallen må frigjøres så snart som mulig. Barn og unge fortjener ikke å sitte igjen som koronataperne.