Fire ungdommer fra Kulturhjerte, prosjektleder og styreleder var tilstede i Oslo, som spesielt inviterte gjester da kulturministeren Abid Raja la frem den nye støtteordningen for kulturlivet.

Reiste til Oslo

Ungdommene som representerte Kulturhjerte var Laza Haile, Helave Rashid, Hassan Al-Jassem og Meron Yohannes. De reiste til Oslo med prosjektleder Vivian Haverstadløkken, og holdt en appell for kulturministeren.

Det ble lagt merke til.

– Jeg ønsker at flere barn og unge skal få oppleve det dere har fortalt om i dag. Jeg ser dere er veldig glade for å drive med det dere gjør. Jeg ser frem til å komme og se dere og regner med at dere trener ekstra hardt til neste år, sa kulturminister Abid Raja under seansen.

– Tilgjengelig for barn og unge

Midlene på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud.

– Kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å være sammen med jevnaldrende og få muligheten til å utvikle seg selv og sine kreative evner bidrar til følelse av tilhørighet, og anerkjennelse. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten. Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge, sier kulturminister Abid Raja.

Det er Kulturtanken som har fått i oppdrag å organisere ordningen.

Kulturhjerte er en ukentlig møteplass for rundt 40 unge og voksne fra 14 ulike opprinnelsesland. Målet er å skape vennskap og nettverk for nye familier og ungdom som kommer til Lillehammer. Kulturhjerte startet opp i 2016 og skal i mai 2021 vise sin 5-årsjubileumsforestilling under Lillehammer Litteraturfestival.