Fire søkere vil drive Kongsvold Fjeldstue – navnene skal holdes hemmelig

Riksantikvaren som har fått i oppdrag å tilsette nytt vertskap på Kongsvold Fjeldstue vil ikke offentliggjøre navnene på de fire søkerne.