Nå kan det bli strengere regler for å fiske storørret

Storørretstammene i landet er truet. Fra 2020 kommer det restriksjoner på fiske.