Fjellet skal være skjerma mot ytterligere inngrep

Av
DEL

leserinnlegg

Lillehammer Høyre har nok en gang vært ute i media og skrevet om veiforbindelse mellom Nordseter og Hafjell. Bjørgulv Noraberg bedyrer at de ikke vil røre Gropmarka. Det synes vi i Arbeiderpartiet er bra.

Høyre sin løsning med å foreslå en veiforbindelse, helårsvei, inne i fjellet, er Arbeiderpartiet uenig i. Saken har vært til diskusjon i media tidligere. Vi har registrert at det ikke er noe stort krav fra reiselivsnæringen å få denne veien. Turistforeningen er imot en helårsvei inne i fjellet. Og det virker det som om et mange som har hytter i området også er.

Skulle man se for seg en naturlig trase, så blir det vel å etablere en helårsvei etter det som nå kalles Pelleveien, som går øst for Reinsvatnet, over mot Pellestova. Mener virkelig Lillehammer Høyre at det er en god idé med en helårsvei inne i fjellet igjennom hytteområdet der?

For Lillehammer Arbeiderparti framstår ikke dette som en god idé. Vi ønsker at fjellet skal være skjerma mot ytterligere inngrep, og en helårsvei er ikke et godt tiltak i så måte, snarere tvert imot.

Igjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, som ble behandlet i kommunestyremøte 20. juni i år, har Høyre hatt mulighet til å fremme slike ideer som helårsvei i fjellet. Det har ikke kommet slike forslag. I arbeidet med kommuneplanen har vi fått flere innspill om å la fjellet slippe flere utbygginger. Har ikke hørt at Høyre har ytra seg imot dette, er det slik å forstå at det Høyre sier i sine programmer og det som dere faktisk gjør i politisk arbeid i kommunen er to forskjellige saker?

I de planene vi nå har vedtatt er det to viktige grep for utvikling av Nordseter. Et grep er ett å sette i gang med en interkommunalplan for fjellområdene, et arbeid som skal gjøres sammen med kommunene Øyer, Ringsaker, Åmodt og Hamar.

Det andre viktige grepet er å lage en områdeplan for Nordseter. Dette er en plan som skal legge til rette for utvikling av Nordseter, men som også samtidig skal etablere en byggegrense mot fjellet, det skal tas hensyn til vannveier, myrområder, vilttrekk og man skal sikre stier- og turløyper.

Lillehammer Arbeiderparti er opptatt av å utvikle reiselivet i vår kommune, legge til rette for flere hytter, men samtidig verne fjellet for nedbygging. Dette kan vi klare når vi følger opp den planen vi nå har vedtatt. En helårsvei fra Nordseter til Hafjell er en blindvei.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags