Fjellstua planerte og bygde øltelt på fredet grunn. Verdifulle fornminner tapt

Spor etter fangstgraver og fornminner fra gruvetida i Espedalen kan være tapt for alltid, hevder fylkeskonservatoren etter at de nye eierne av Espedalen fjellstue har planert og bygd øltelt på fredet grunn.