Området som er freda til fordel for villreinen minker frå alle kanter, slik er det også i Ringebu østfjell. Venabygdsfjellet er snart nedbygd til langt innpå snaufjellet. På Øksendalen er det trafikken til flyvraket i Øverlihøga som er det store inngrepet i villreinens leveområde.

Fra Friisvegen og inn til flyvraket er det i sommerhalvåret blitt folkevandring. Fra vegen åpner om våren til den stenger i november er det flere hundre nesten hver dag som tar denne fine fjellturen til flyvraket. Parkeringsplassene etter Friisvegen er fulle med biler hele sommeren.

Dersom miljøvernere i stat og kommune mener noe med de fine ord om å verne om den unike villreinen i Rondane, så må dette flyvraket fjernes umiddelbart. Dette er et enkelt tiltak som kan gjennomføres raskt og uten ulemper for noen. Pengene finnes dersom viljen er tilstede.

Morten Kaurstad, Fåvang