Barn og unges forbilder er på nett, på TikTok, Instagram og YouTube. I disse kanalene overøses de av videoer og bilder av innflytelsesrike unge som promoterer ting de kan kjøpe eller gjøre. De såkalte influenserne har en enorm påvirkningskraft. Over hele landet skal unge ha de samme skjønnhetsproduktene, de samme klærne, besøke de samme kafeene og, sist ut denne uken, spise de samme bollene med sjokolade i og på.

Hvor fort varene rives ut av butikkhyllene er en bekreftelse på hvor stor påvirkningskraften er. Holdningene influenserne viser har like stor påvirkningskraft. Derfor er det svært uheldig at en av de mektigste, Sophie Elise Isachsen, deler et bilde av seg selv en liten plastpose med det som ser ut som et hvitt pulver.

Like uheldig er det at NRK har inngått et samarbeid med samme influenser i et forsøk på å nå de unge, og at de kun sier at de vil ta en prat med Isachsen og finne en annen måte å samarbeide på.

Allmennkringkasteren NRK, som ikke styres av kommersielle krefter, må ta et større ansvar. De skal gi oss mye av det vi ikke får andre steder. Det må ikke minst gjelde de unge. Dagens unge vokser opp i en mediehverdag der behovet etter at voksne setter strengere rammer er skrikende. NRK må være den voksne og avbryte samarbeidet. NRK må vise hvor grensene går og være en god rollemodell.

Instagram-bildet til Sophie Elise Isachsen har fått stor oppmerksomhet. Kringkastingsrådet har fått rekordmange klager. Denne motreaksjonen er viktig og bør bare være starten på flere diskusjoner om hva storsamfunnet, politikerne, skolene og foreldrene kan gjøre for å finne virkningsfulle måter å sette begrense den massive og til tider skadelige påvirkningen dagens barn og unge vokser opp med.