Ordføreren i Molde har pådratt seg vrede, etter å ha påpekt at man i Oslo burde se på intern prioritering før man ber om mer Covid-vaksine på bekostning av andre landsdeler. I tillegg kritiserer han byens jo-jo tiltak i sin alminnelighet, i en situasjon som nå går fra vondt til verre. Dette rammer også andre deler av landet, hevder han.

Det er pinlig at man i Oslo ikke selv har innsett at man iallefall må bruke den kunskapen man har om sosio-demografiske forhold, og kople denne på valg av strategi. Knapt noe sted i landet er forskjellene større og lettere å få øye på, enn i hovedstaden. Og de har bare økt jevnt og trutt. Det går på økonomi, boforhold, utdannelse, helse, levealder osv. osv. Det er ikke slik at alt henger sammen med alt, men noe v e t vi har sammenheng.

Etter å ha børstet av seg fornærmelsen, så har kommunen begynt å tenke selv også. Tiltak må differensieres. Med hensyn til vaksine; når den kommer, kan det altså bli øst før vest.

Så gjenstår å se, hvordan det blir mottatt på Montebello.

Tor Ødegården, Øyer