I GD 31. mai intervjues Henning Elvestad, ansatt i Telenor, om arbeidssituasjon på hjemmekontor. Tilbakekalling fra hjemmekontoret beskrives som nærmest utenkelig, noe han ikke er alene om å mene. Ser regionens bedrifter rekrutteringspotensialet?

På forskning.no vises det til en fersk undersøkelse gjennomført i USA. Et flertall kontoransatte sier at de vil slutte i jobben sin dersom arbeidsgiver pålegger dem fem kontordager i uka igjen. Samme artikkel viser til at før pandemien (2019) var det mer enn dobbelt så vanlig å jobbe hjemmefra i Sverige, Finland, Danmark og Island – som det var i Norge. (Kilde: forsking.no, Eurostat / Mortensen og Wetterling, DNB, 2020).

Pandemien har tatt oss inn i en virkelighet hvor stedsuavhengig arbeid, kjent som «remote work», ikke lenger er et «ja» eller «nei»-spørsmål. Det er derfor nærliggende å tro at det fremover kommer til å handle om hvordan bedrifter både tilrettelegger for og navigerer humankapitalen sin i den fleksible jobbhverdagen. Akkurat det kan være en kritisk suksessfaktor både for å beholde kompetent arbeidskraft, men også for å tiltrekke seg de nye kreftene.

Et eksempel er bedriften Amesto TechHouse. De har en enkel filosofi som sier at «jobb er noe du gjør, ikke et sted du drar til». Og med det har de nylig lansert et fleksibilitetsmanifest som er utarbeidet i samarbeid med de ansatte. I manifestet tilbys ansatte fleksibilitet når det gjelder arbeidssted og arbeidstid, samt mulighet for «workation» hvor som helst i verden én måned hvert år. De kan også bosette seg hvor som helst i landet. Det er enkelt å se for seg hvordan et slikt manifest kan bidra til økt attraktivitet og en grunn til å signere med Amesto. De har gjort dette fordi de ser at det funker. Fordi de er opptatt av verdiskapningen av arbeidet, ikke hvor og når de ansatte jobber.

Et annet eksempel er Irland, som på initiativ fra Department of Enterprise, Trade and Employment har lagt fram en nasjonal strategi for stedsuavhengig arbeid. De ønsker å spre arbeidsplasser jevnere over hele landet, samt tilrettelegge for at møteplasser i byene skal fremme kreativitet og innovasjon. «We need a plan. Making Remote Work», skriver de innledningsvis i strategidokumentet.

I forkant av neste rekrutteringsprosess kan det være lurt å være forberedt på at flere av kandidatene har som sitt mantra: «min neste jobb må være remote»! Innretning til Amesto kan kanskje være til inspirasjon. Etter initiativ i kronikk fra Young Professionals i Lillehammer & Gudbrandsdalen, er både Lillehammer-regionen Vekst og en rekke andre aktører positive til samarbeid innenfor dette feltet. I ny strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen er vi også opptatt av co-working og mulighetene i remote jobber.

Silje Owrenn og Henning Holmbakken, næringsutviklere, Lillehammer-regionen Vekst