Flere arter er på sterk retur i vassdragene våre. I Gjende og Gjendeosen har det vært store forandringer siste året.
Ketil Sandviken

Flere arter i vassdragene våre er i ferd med å bli borte: – Dette er veldig dramatisk

Flere insektarter er i ferd med å forsvinne. Lågåsilda og siken gikk ikke opp i Lågen i fjor og ørreten på Gjende er mager og i dårlig kondisjon. Hva er det som skjer med vassdragene våre?
Publisert