Gå til sidens hovedinnhold

Flere GD-kommuner har fått dobbelt så mange arbeidsledige

Flere av kommunene i GDs distrikt har opplevd en dobling i antall arbeidsledige sammenlignet med samme tid i fjor. Gausdal kommune har 143 prosent flere arbeidsledige i år.

Antall arbeidssøkere økte til 7,1 prosent i januar, da 8.100 flere ble registrert som ledige, ifølge de siste tallene fra Nav.

– I løpet av januar har antallet arbeidssøkere økt nok en gang, etter en nedgang i desember. Mye av økningen skyldes naturlige sesongvariasjoner, ettersom mange arbeidskontrakter avsluttes i desember, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I januar er det registrert 201.400 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

124.000 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av januar, noe som utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 138.800 personer, eller 4,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 62.600 registrert som delvis ledige.

Se tallene for de lokale kommunene her: