Flere gjester og bedre salg enn i fjor i matbodene på Lillehammer Live

Det er mange tilbydere av lokalmat på Lillehammer Live, flere av dem melder om bedre salg i år enn i fjor.