Flere hundre har ikke fjernet oljetankene sine: Nå starter bøtelegging

Mellom 430 og 500 oljetanker ligger fortsatt urørt i Lillehammer et halvt år etter at forbudet mot fossilt brensel til oppvarming kom ved årsskiftet. Kommunen har sendt ut hundrevis av purrebrev. To husstander ligger an til dagbøter hvis de ikke straks rydder opp.