Flere hundre risikerer bøter dersom disse ikke blir fjernet – men det kommer an på hvor du bor

I Lillehammer, Gausdal, Ringsaker, Sel, Hamar og flere andre kommuner anser de nedgravde oljetanker uansett størrelse som potensielle forurensingskilder og har pålagt huseierne å fjerne samtlige tanker, hvis de ikke lenger er i bruk. I midtdalskommunene derimot, står huseierne helt fritt.