Flere kastet seg på telefonen da denne bygningen ble lagt ut gratis

Restauranten Innerski må vike plassen for leiligheter i Hafjell. I stedet for å rive, bestemte utbygger seg for å gi bort den spesielle bygningen.