Flere lovbrudd ved kommunalt bofellesskap i Gausdal

Fylkesmannens tilsyn avslører flere lovbrudd ved Flatland bofellesskap i Gausdal. Blant annet er beboere med spesielle behov nektet tilgang til mat, drikke og snus.