Lærlinger ved Lillehammer Elektro får utbetalt samme bonus som de andre ansatte. Et sprekt tiltak for å vise lærlinger at de er ønsket og at de blir verdsatt. Det er et stort behov for arbeidskraft i bygg og anleggsbransjen i en region hvor det bygges mye. Også andre deler av næringslivet skriker etter ny arbeidskraft.

Å gi lærlingene noe ekstra skaper tillit og bygger et godt omdømme. Det må gjøres noe for å få flere inn i yrker der vi trenger folk. Ikke noe bør være uprøvd.

Regjeringen gir 113, 5 millioner kroner til satsing på yrkesfag. For samtidig som enkelte bedrifter jobber for å tiltrekke seg lærlinger, er det andre som ikke tar dem inn. Mangel på læreplasser har vært en utfordring over hele landet i mange år.

Lærlingene er gull verdt

I begynnelsen av august hadde 70 prosent av elevene i Innlandet får lærekontrakt, men i nesten alle lærefag fantes det elever uten plass. Regjeringen vil opprette praksisplasser for første og andre klasse, slik at elever stiller bedre kvalifisert når de i tredje klasse skal søke om læreplass.

Pengene skal også sørge for at elevene og bedriftene blir kjent tidligere. Bedre kjennskap kan bidra til at elever blir sett for mer enn en karakterutskrift. Lærebedrifter i Innlandet kan også søke fylkeskommunen om støtte til tilrettelegging og oppfølging.

For å rekruttere den arbeidskraften som trengs, både i det private og offentlige, er læreplasser av stor betydning. Utregninger fra 2019 viser at Norge vil mangle 100.00 fagarbeidere innen 2035. For å få de unge til å fullføre videregående, og for å få de til å satse på et arbeidsliv i Gudbrandsdalen, er det viktig at både private og kommunale arbeidsgivere sørger for gode opplevelser som får de unge til å bli.