Flere velger digital løsning: – Frigjør mye arbeidstid

Stadig flere av fjellstyrene overlater mer av administreringen av villreinjakta til nettstedet Inatur som er blitt Norges største markedsplass for jakt, fiske og hytteutleie.