Godstrafikken går så bra at det er til å grine av, både av glede og av frustrasjon. Flere vil frakte varer på tog, framfor med lastebil. For miljøet og trafikksikkerheten er det gledelig nytt at godstransporten på Dovrebanen i fjor økte med 19 prosent, slik Bane NOR opplyser.

Egentlig er det enda flere som vil frakte varer via tog, men Bane NOR må si nei. Kapasiteten er sprengt. Det er ergerlig. Hvert godstog med containere kan erstatte rundt 30 trailere på veiene.

For å få mer av godstrafikken over på jernbane er det helt nødvendig med flere dobbeltspor og krysningsspor. På Dovrebanen er kapasiteten på bristepunktet. Det er avgjørende å få ferdig strekningen helt inn til Hamar og realisere dobbeltsporet som planlegges mellom Brumunddal og Moelv. Selv om denne strekningen planlegges, er den langt ifra i mål

Kommune- og fylkespolitikere kan ikke ta noe for gitt. Tidligere stod fylkene på Østlandet sammen om å kjempe for hyppigere togavganger. Terrenget har endret seg, nå kjemper alle for sitt.

En ny mulighet politikerne må gripe

De to togstrekningene på hver sin side av Oslofjorden står allerede sterkt. Innlandet risikerer å bli det svake leddet i nord, med de togstrekningen som prioriteres sist.

Selv om dobbeltspor helt fram til Lillehammer for lengst ble nedprioritert til en fjern drøm, er det mulig å bygge ut viktige krysningsspor både sør for byen og lenger nord. Da må politikerne I Innlandet samle krefter igjen, og ta plass rundt maktens bord. Denne gangen burde jobben være enklere fordi lokalpolitikerne møter sine egne.

Dovrebanen er en av landets viktigste strekning for gods og person. Strekningen er viktig for hele landet, men også for å avlaste presset på hovedstaden. For å få flere til å flytte hit er det viktig at togene går oftere enn én gang i timen. Uavhengig av hvordan grensene blir i framtida, er denne togstrekningen svært viktig for utviklinga av Mjøsområdet og Gudbrandsdalen.

Den positive utviklinga av godstrafikken gir Innlandspolitikerne er ny mulighet til å øke presset, slik at regjeringa satser i vår region.